Download

Download

Školenie Linkedin

Prečo Linkedin?

Linkedin patrí u nás k menej známym sociálnym sieťam ale to len preto, že je určený pre užšiu skupinu ľudí, ako Facebook a práve v tom je výhoda, že akékoľvek aktivity smerujete na správnych ľudí z hľadiska profesia, priemyslu, vzdelania a podobne. Výhodou Linkedin oproti iným sieťam je to, že používanie je bezplatné a na realizovanie mnohých aktivít nepotrebujete mať aktivovaný vyšší účet. Na základnú prácu s Linkedin nepotrebujete žiadne špeciálne zručnosti, ak však chcete dosahovať výsledky rýchlejšie a byť úspešnejší pri nadväzovaní kontaktov, je potrebné, aby ste podrobnejšie poznali stratégie, ktoré sa na Linkedin používajú.

Základné stratégie

Bay ste boli efektívni pri práci s Linkedin, potrebujete mať zvládať nasledovné oblasti:

 1. Rozhodnúť sa pre stratégiu, čo chcete dosiahnuť na Linkedin
 2. Mať spracovaný kvalitný Linkedin profil
 3. Vybudovať si sieť kontaktov
 4. Správny spôsobom vyťažiť z týchto kontaktov

1. Stratégia pôsobenia na Linkedin

Asi je každému jasné, že inú stratégiu pôsobenia na Linkedin bude mať vysokoškolský profesor, inú plastický chirurg, inú prekladateľ , inú programátor a inú napríklad fitnes cvičiteľka. Správny výber stratégie bude potom ovplyvňovať celú vašu prácu na Linkedin. Všetkým záujemcom o školenie poradíme pri výbere správnej stratégie.

2. Po výbere stratégie si sprcúvate profil

Ak ste niekedy písali životopis na rôzne pracovné miesta tak sti zistili, že pre každé pracovné miesto ste mohli životopis trochu prispôsobiť. Vynechali ste nedôležité časti a zdôraznili ste, čo si myslíte že bolo pre dané pracovné miesto dôležité. Stále to bude váš profil, len si ho prispôsobíte vybranej stratégii.

3. Budovanie kontaktov

Budovanie siete kontaktov bude tiež závisieť od vybranej stratégie. Cvičiteľka Fitness sa bude chcieť spojiť asi viac so ženami a najlepšie z mesta, kde pôsobí. Vysokoškolský profesor sa bude chcieť spájať s vedeckými a univerzitnými kapacitami po celom svete, prekladateľ s firmami, ktoré by mohli mať záujem o jeho služby a programátor sa bude chcieť spájať s HR manažérmi vo firmách, kde môžu mať pre neho prácu

4. Využitie kontaktov

Najdôležitejšou a zároveň najťažšou časťou je správne využitie kontaktov vo svoj prospech. Vysokoškolský profesor môže napríklad získať stáž ablebo pracovné miesto na svetoznámej univerzite, prekladateľ môže získať zákazky od fieriem, ketoré budú expandovať do krajiny, ktorej jazyk pozná, cvičiteľka fitness získa záujemky, ktoré budú chodiť do jej štúdia. Počas webinárov vám pomôžeme zvoliť správny prístup, aby ste čo najlepšie dokázali využiť získané kontakty.

Pokiaľ ešte nemáte  skúsenosti s prácou na Linkedin, môžete stiahnuť náš bezplatný eBook alebo si pozrite webinár.

Čo vám školenie prinesie

Po absolvovaní školenie budete:

 1. mať vytvorenú vlastnú stratégiu pôsobenia na Linkedin
 2. vedieť prispôsobiť si profil vlastnej stratégii
 3. mať vybudovanú základnú sieť kontaktov
 4. spoznáte silu skupín na Linkedin
 5. ovládať metódy, ktorými môžete rozširovať sieť kontaktov
 6. vedieť, ako môžete získať dobré pracovné miesto
 7. vedieť, ako premeníte kontakty na zákazníkov a odberateľov

Obsah školenia

Školenie bude rozdelené na 5 webinárov, pričom každý bude trvať zhruba 1,5 hodiny. Počas webinárov bude priestor na kladenie otázok a diskusiu.

Webinár 1

Základné zásady práce s Linkedin, vytvorenie profilu

Webinár 2

Dotiahnutie profilu do dokonalosti, určenie kľúčových slov, vyladenie pre Linkedin vyhľadávanie, doplnenie videoobsahu, zručností a odporúčaní.

Webinár 3

Vaša práca na Linkedin, budovanie značky, práca v skupinách

Webinár 4

Ako nájsť ideálnu prácu a ideálnych zamestnancov

Webinár 5

Firemný profil, ako sa prezentovať a ako nájsť obchodných partnerov

 

free version

Free download

 
full version

Buy now for 149 €

 
buy

Login


Forgotten password?

Register

Fast inquiry